Organization Committee


 • Xiang Bai, Huazhong University Science and Technology
 • Yi Fang, New York University Abu Dhabi and New York University
 • Yangqing Jia, Facebook
 • Meina Kan, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
 • Shiguang Shan, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
 • Chunhua Shen, University of Adelaide
 • Jingdong Wang, Microsoft Research Asia
 • Gui-Song Xia, Wuhan University
 • Shuicheng Yan, National University of Singapore
 • Zhaoxiang Zhang, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 • Kamal Nasrollahi, Aalborg University, Denmark
 • Gang Hua, Microsoft Research, USA
 • Thomas B. Moeslund, Aalborg University, Denmark
 • Qiang Ji, Rensselaer Polytechnic Institute, USA